Σάββατο 2 Απριλίου 2016

Κόλαφος για την κυβέρνηση και τους Δανειστές, η έκθεση του ειδικού εμπειρογνώμονα του ΟΗΕ
Ανακοίνωση

Για μία ακόμη φορά  ο κύριος Τσίπρας και η παρέα του,  τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη αγνοούν και αποκρύπτουν από τον Ελληνικό λαό μία τόσο σημαντική έκθεση που ουσιαστικά καταδικάζει  τις Ελληνικές κυβερνήσεις , την Ε.Ε και τους δανειστές  για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην χώρα μας.

Ο κος Juan Pablo Bohoslavsky, επισκέφθηκε την Ελλάδα μεταξύ 30 Νοεμβρίου και 8 Δεκεμβρίου 2015 και στην έκθεσή του, που υποβλήθηκε στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια την υπάρχουσα οικονομική κατάσταση της Ελλάδας κατά τομέα και επισημαίνει τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχουν σημειωθεί.

Ειδικώτερα,    αναφερόμενος  στο τρίτο μνημόνιο ,  ο Ειδικός Εμπειρογνώμονας αναφέρει ότι τα επιπλέον μέτρα λιτότητας  δεν πρέπει να λαμβάνονται εις βάρος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων  και  εκφράζει την ανησυχία του ότι μερικά από τα μέτρα αυτά μπορεί να είναι ασυμβίβαστα με το διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Αναφορά γίνεται και  στο προσφυγικό, όπου υπογραμμίζεται ότι λόγω των μέτρων λιτότητος  και  της οικονομικής κρίσης,  το Ελληνικό Κράτος μετά  δυσκολίας ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στην προσφυγική κρίση  χωρίς την Ευρωπαική και διεθνή βοήθεια.
Στην συνέχεια η έκθεση αναφέρει  πως  έχουν παραβιασθεί  τα δικαιώματα και οι συνθήκες εργασίας , κοινωνικής ασφάλισης , πρόνοιας , υγείας, τροφής  και στέγασης   και παρατίθενται αναλυτικά  στατιστικά στοιχεία.

Στα συμπεράσματα και  τις συστάσεις επισημαίνεται ότι  «οι δυσμενείς επιπτώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι αποτέλεσμα που επιβλήθηκε από ένα αόρατο χέρι  για το οποίο δεν ευθύνονται κράτη ή διεθνείς οργανισμοί καθώς και ιδιωτικά  και δημόσια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εντός και εκτός Ελλαδας. Κατ’αρχάς θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ανευθυνότητα δανειοληπτών και δανειοδοτουμένων συνέβαλαν σημαντικά στην οικονομική κρίση στην Ελλάδα.  Δεύτερον, τα μέτρα λιτότητας δεν εμβάθυναν  μόνο σημαντικά την οικονομική κρίση , αλλά μειώνοντας τις δαπάνες κοινωνικής προστασίας και δημόσιας υγείας υπονόμευσαν τα δικαιώματα στην κοινωνική ασφάλιση, την πρόνοια και την  υγεία.  Δόθηκε προτεραιότητα σε δραστικές οικονομικές μεταρρυθμίσεις με αμφίβολα αποτελέσματα ως προς την ανάπτυξη και οι οποίες εφαρμόστηκαν σε βάρος των  ανθρωπίνων δικαιωμάτων.»

Στις συστάσεις προς την Ελλάδα και τους δανειστές η έκθεση, μεταξύ άλλων, προτείνει να πραγματοποιηθεί μια μελέτη επιπτώσεων στα ανθρώπινα δικαιώματα από την εφαρμογή των μνημονίων. Επίσης προτείνεται αναβολή μείωσης των κοινωνικών δαπανών που προβλέπονται από το τελευταίο μνημόνιο, μέχρις ότου σημειωθεί μείωση της ανεργίας και της φτώχειας. Επανεξέταση των μέτρων που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των δύο πλευρών για να διασφαλισθεί ότι δεν υπονομεύονται οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα.

Το πλήρες κείμενο στην αγγλική:

To E.ΠΑ.Μ.  καταδικάζει την αποσιώπηση μιας τόσο σημαντικής εκθεσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, που θυμίζει πρακτικές Xούντας και ζητά  την άμεση συμμόρφωση της ελληνικής Κυβέρνησης  με τις  συστάσεις της.
Τέλος, το Ε.ΠΑ.Μ.  θα συμπεριλάβει  την Εκθεση αυτή  στην δικογραφία που θα σχηματισθεί για την δίκη κατά των Κυβερνήσεων που οδήγησαν την πατρίδα μας  στην καταστροφή.
Αθήνα 1 Απριλίου 2016