Σάββατο, 13 Οκτωβρίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΘΕΜΑ : ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΜΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΓΓ ΤΟΥ Ε.ΠΑ.Μ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΖΑΚΗ ΣΤΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΤΟΜ ΝΟΕΜΒΡΙΟ,